AWANS-MED to szkoły medyczne o wysokim poziomie nauczania. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz ciągły jej rozwój umożliwiają profesjonalne przygotowanie uczniów do wykonywania przyszłego zawodu zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Szkoła uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i została wpisana do ewidencji szkół i placówek Miasta Kielce z nadaniem uprawnień szkoły publicznej.

Nauka w Awans-Med gwarancją sukcesu. Nie zwlekaj, dołącz do nas!

 Medyczne Szkoły Policealne AWANS-MED zapewniają swoim uczniom:
•    wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
•    bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne i pracownie do nauki zawodów
    zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (bezpłatnie) w renomowanych placówkach medycznych na terenie miasta Kielce
•    nowoczesne metody nauczania z zastosowaniem multimedialnego sprzętu
•    bezpłatne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
•    bibliotekę z bogatym księgozbiorem
•    bezpłatny dostęp do Internetu
•    miłą atmosferę sprzyjającą nauce i pobytowi w naszej szkole


Szkoła Awans-Med kształci na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik dentystyczny-protetyk, technik elektroradiolog, technik masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej.

Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do państwowego egzaminu zawodowego, a po jego zdaniu otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Szkoła Awans-Med to ośrodek egzaminacyjny dla przeprowadzania egzaminów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe.

Nasze Kierunki