Aktualności Npa

W dniu 25 listopada 2018 rozpoczynamy kurs taping rehabilitacyjny. W kursie bierze udział 8 uczniów z Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk. Kurs trwa 30 godzin. Lista osób zakwalifikowanych na kurs i harmonogram kursu dostępny jest w biurze projektu. Dla uczestników kursu zapewniamy ciepły posiłek, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.