Aktualności Npa

W dniu 13.03.2019 rozpoczynamy kurs – uzupełnienia termoplastyczne (edycja 2). W kursie bierze udział 8 uczniów z Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk. Kurs trwa 60 godzin. Lista osób zakwalifikowanych na kurs i harmonogram kursu dostępny jest w biurze projektu. Dla uczestników kursu zapewniamy ciepły posiłek, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.