Aktualności Npa

W dniu 05.04.2019 rozpoczynamy kurs Ochrona radiologiczna pacjenta (edycja 2). W kursie bierze udział 11 uczniów z Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk. Kurs trwa 20 godzin. Lista osób zakwalifikowanych na kurs i harmonogram kursu dostępny jest w biurze projektu.