Aktualności Npa

Drodzy uczniowie

Lista osób zakwalifikowanych na staż w ramach projektu „Nauka-praktyka-awans”,  jest dostępna w sekretariacie szkoły, jak również  na tablicy ogłoszeń w szkole.

Prosimy o potwierdzenie udziału w stażu do 12 maja.