Aktualności Npa

Aktualności Npa

Drodzy uczniowie

Lista osób zakwalifikowanych na staż w ramach projektu „Nauka-praktyka-awans”,  jest dostępna w sekretariacie szkoły, jak również  na tablicy ogłoszeń w szkole.

Prosimy o potwierdzenie udziału w stażu do 12 maja.

W dniu 05.04.2019 rozpoczynamy kurs Ochrona radiologiczna pacjenta (edycja 2). W kursie bierze udział 11 uczniów z Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk. Kurs trwa 20 godzin. Lista osób zakwalifikowanych na kurs i harmonogram kursu dostępny jest w biurze projektu.

W dniu 13.03.2019 rozpoczynamy kurs – uzupełnienia termoplastyczne (edycja 2). W kursie bierze udział 8 uczniów z Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk. Kurs trwa 60 godzin. Lista osób zakwalifikowanych na kurs i harmonogram kursu dostępny jest w biurze projektu. Dla uczestników kursu zapewniamy ciepły posiłek, zwrot kosztów dojazdu oraz materiały szkoleniowe.

W dniu 06.04.2019 rozpoczynamy Szkolenie czynna asysta przy zabiegach implantologicznych (edycja 2). W kursie bierze udział 7 uczniów z Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk. Kurs trwa 24 godzin. Lista osób zakwalifikowanych na kurs i harmonogram kursu dostępny jest w biurze projektu.

W dniu 02.03.2019 rozpoczynamy Szkolenie stylizacja rzęs metodą 1:1 oraz metodami objętościowymi. W kursie bierze udział 10 uczniów z Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk. Kurs trwa 60 godzin. Lista osób zakwalifikowanych na kurs i harmonogram kursu dostępny jest w biurze projektu.