Technik Masażysta

masazysta

Kwalifikacja:

K1 - Świadczenie usług w zakresie masażu (MS.01.)

Czas trwania nauki:
2 lata

Czesne wynosi:
80 zł/mies.

Nauczysz się m.in.:
•    wykonywać masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny
•    stosować różne techniki i metody masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych: masaż segmentarny, wodny, podwodny, wirowy, wibracyjny
•    obsługiwać sprzęt medyczny stosowany podczas masażu

Będziesz mógł pracować w:
•    zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik
•    gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego
•    gabinetach w przychodniach
•    gabinetach odnowy biologicznej
•    gabinetach kosmetycznych
•    klubach sportowych

Wykaz przedmiotów:
•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    język obcy w ochronie zdrowia
•    podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
•    pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
•    język migowy
•    teoretyczne podstawy masażu
•    anatomia z fizjologią
•    zarys fizjoterapii
•    zagadnienia kliniczne w masażu
•    masaż
•    fizjoterapia
•    anatomia topograficzna
•    praktyka zawodowa (sem II - 2 tygodnie; sem IV - 2 tygodnie) - ARTIMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

mas1m mas2m mas3m

MAS4m mas5m mas6m

Nasze Kierunki