Opiekun Medyczny - kierunek bezpłatny

opiekun 3

 

Kwalifikacja:

K1 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MS.04.)

 

Czas trwania nauki:
1 rok

Kierunek bezpłatny !!!

Nauczysz się m.in.:
•    współpracować z pielęgniarką w zakresie opieki nad osobą chorą
i niesamodzielną
•    wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej
•    pomagać osobie chorej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych
•    pomagać osobie chorej w utrzymaniu aktywności ruchowej
•    pomagać osobie chorej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego

Będziesz mógł pracować w:
•    szpitalach
•    hospicjach
•    placówkach pomocy społecznej
•    zakładach opiekuńczo- leczniczych

Wykaz przedmiotów:
•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
•    zdrowie publiczne
•    zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
•    zarys psychologii i socjologii
•    działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    język migowy
•    język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
•    zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
•    działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
•    praktyka zawodowa (sem I - 2 tygodnie; sem II - 2 tygodnie) - Świętokrzyskie Centrum Onkologii


Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

opiekun 1m opiekun 2m opiekunm

Nasze Kierunki