Opiekun Medyczny - kierunek bezpłatny

opiekun 3

 

Kwalifikacja:

K1 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.03.)

 

Czas trwania nauki:
1 rok

Kierunek bezpłatny !!!

Nauczysz się m.in.:
•    współpracować z pielęgniarką w zakresie opieki nad osobą chorą
i niesamodzielną
•    wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej
•    pomagać osobie chorej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych
•    pomagać osobie chorej w utrzymaniu aktywności ruchowej
•    pomagać osobie chorej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego

Będziesz mógł pracować w:
•    szpitalach
•    hospicjach
•    placówkach pomocy społecznej
•    zakładach opiekuńczo- leczniczychSzkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

opiekun 1m opiekun 2m opiekunm

Nasze Kierunki