Technik Elektroradiolog

elektro

Kwalifikacja:

K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (MS.19.)

Czas trwania nauki:
2,5 roku

Czesne wynosi:
150 zł/mies.

Nauczysz się m.in.
•    przygotowywać pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
•    wykonywać samodzielnie lub w zespole badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
    analizować wykonane badania diagnostyczne, zabiegi w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowywać je do oceny przez lekarza

Będziesz mógł pracować w:
•    pracowniach rentgenodiagnostyki
    gabinetach badań naczyniowych
    gabinetach tomografii komputerowej
    gabinetach rezonansu magnetycznego
    gabinetach diagnostyki oddechowej
    jednostkach prowadzących intensywną opiekę medyczną

Wykaz przedmiotów:
    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
    zarys psychologii
    działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
    anatomia, fizjologia i patologia
    język obcy w elektroradiologii
    język migowy
    fizyka i aparatura w elektroradiologii
    ochrona radiologiczna
    diagnostyka obrazowa
    diagnostyka elektromedyczna
    radioterapia
•    anatomia radiologiczna
•    diagnostyka i terapia w elektroradiologii
    praktyka zawodowa (sem II - 2 tygodnie; sem IV - 2 tygodnie)

 

 Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

telek1m telekt2m telekt3m

elektro3m elektro2m elektro3m

Nasze Kierunki