Opiekunka Dziecięca - kierunek bezpłatny

38577cba4c7950f55cc6acb3d43bc0f601cfa827

Kwalifikacja:

K1- Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (MS.11.)

Czas trwania nauki:
2 lata

Kierunek bezpłatny !!!

Nauczysz się m.in.:

•  planować i organizować pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną

•  pielęgnować dziecko: wykonywać zabiegi higieniczne, kąpać, przewijać itp.

•  diagnozować i oceniać poziom rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka

•  prowadzić zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dziecka

•  dbać o bezpieczeństwo dzieci

•  udzielać pierwszej pomocy

Będziesz mógł pracować w:

•  żłobkach

•  przedszkolach

•  domach małego dziecka

•  dziecięcych oddziałach szpitalnych

•  placówkach opiekuńczo-wychowawczych

•  środowisku domowym dziecka

Wykaz przedmiotów:

•  wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)

•  bezpieczeństwo i higiena pracy

•  podstawy działalności gospodarczej

•  język obcy zawodowy

•  propedeutyka zdrowia

•  podstawy psychologii, pedagogiki, socjologii

•  pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

•  organizacja ochrony zdrowia

•  język migowy

•  technologie informatyczne

•  teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

•  teoretyczne podstawy wychowania dziecka

•  teoria wychowania muzycznego

•  teoria wychowania artystycznego

•  pracownia pielęgnacji dziecka

•  pracownia wychowania dziecka

•  wychowanie dziecka poprzez literaturę i muzykę

•  wychowanie artystyczne dziecka

•  opieka nad dzieckiem

•  praktyka zawodowa (sem II- 2 tygodnie, IV sem- 2 tygodnie)

 

Nasze Kierunki