Technik Ortopeda

ortopedia

Kwalifikacja:

K1 - Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (MS.02.)


Czas trwania nauki:

2 lata


Czesne wynosi:

150 zł/mies.

Nauczysz się m.in.:

•    oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
•    opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego w środki pomocnicze zgodnie z zalecenimi lekarza oraz potrzebami pacjenta
•    dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych
•    dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
•    podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta


Będziesz mógł pracować w:

•    oddziały chirurgiczne z pododdziałami ortopedycznymi
•    przychodnie chirurgiczne
•    przychodnie rehabilitacyjne
•   warsztaty ortopedyczne

•   zakłady produkujące części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych

Wykaz przedmiotów:
•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    język obcy w ortopedii
•    język migowy
•    zarys anatomii, fizjologii i patologii
•    biomechanika ortopedyczna
•    technologia obróbki materiałów
•    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
•    zarys kinezyterapii
•    technika ortopedyczna
•    praktyka zawodowa (sem I - 2 tygodnie; sem II - 2 tygodnie;
sem III -  2 tygodnie; sem IV - 2 tygodnie)

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

Nasze Kierunki