Ortoptystka

024932108

Kwalifikacja:

K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki (MS.10.)


Czas trwania nauki:

2 lata


Czesne wynosi:

120 zł/mies.


Nauczysz się m.in.:

•    wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
•    prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego
•    dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych
•    komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym
•    prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej


Będziesz mógł pracować w:

•    przychodnie leczenia zeza
•    gabinety okulistyczne
•    oddziały okulistyczne szpitala
•    gabinety pleoptyczno-ortoptyczne

Wykaz przedmiotów:
•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    język obcy w ortoptyce
•    podstawy psychologii
•    podstawy anatomii i patofizjologii
•    wybrane zagadnienia z pediatrii
•    ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
•    język migowy
•    metody i techniki pracy ortoptystki
•    podstawy optyki

•    badania ortoptyczne
•    ćwiczenia ortoptyczne
•    praktyka zawodowa (sem III -  4 tygodnie; sem IV - 4 tygodnie)

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

Nasze Kierunki