Technik Dentystyczny - Protetyk

dent

Kwalifikacja:
K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji i epitez twarzy (MS.15.)

Czas trwania nauki:
2,5 roku

Czesne wynosi:
300 zł/mies.

Nauczysz się m.in.:
•    wykonywać protezy zębowe, aparaty ortodontyczno-szczękowe, wkłady uzupełniające braki uzębienia z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi do obróbki metali, tworzyw sztucznych i ceramiki
•    projektować modele gipsowe protez
•    wykonywać wkłady uzupełniające tkanki
•    wykonywać regulację zębów i zgryzu

Będziesz mógł pracować w:
•    poradniach stomatologicznych, protetycznych i ortodontycznych
•    prowadzić własną pracownię techniczno-dentystyczną

Wykaz przedmiotów:
•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    podstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc
•    materiały i technologie w technice dentystycznej
•    modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
•    technika dentystyczna
•    ortodoncja
•    działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    język obcy zawodowy w technice dentystycznej
•    język migowy
•    wykonawstwo prac protetycznych
•    wykonawstwo prac ortodontycznych
•    wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji
•    praktyka zawodowa (sem IV -2 tygodnie; sem V - 2 tygodnie)

 

Tylko u nas na zajęciach dodatkowych poznasz najnowsze rozwiązania dotyczące wykorzystania techniki porcelanowej- dentystycznej
w wykonywaniu mostów i koron protetycznych. Zajęcia organizowane są
w ramach projektu "Nasze Wykształcenie - naszą szansą".

 

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

dent1m dent2m dent3m

Nasze Kierunki