Asystentka Stomatologiczna - kierunek bezpłatny

gabinet13

Kwalifikacja:

K1 -Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (MS.14.)

W ramach projektu Nauka-Praktyka-Awans, który realizuje nasza szkoła, bezpłatne szkolenia "Czynna asysta przy zabiegach implantologicznych", staże z atrakcyjnym wynagrodzeniem.

Czas trwania nauki:
1 rok

Czesne wynosi:
kierunek bezpłatny

Nauczysz się m.in.:
•    współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych
•    przygotowywać pacjentów do zabiegu
•    przygotowywać masy wyciskowe i materiały niezbędne do zabiegu
•    obsługiwać sprzęt diagnostyczny i leczniczy

Będziesz mógł pracować w:
•    gabinetach stomatologicznych
•    poradniach i przychodniach stomatologicznych
•    szpitalach i klinikach stomatologicznych

Wykaz przedmiotów:
•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
•    zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
•    farmakoterapia stomatologiczna
•    działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
•    dokumentacja medyczna w stomatologii
•    język obcy w stomatologii
•    język migowy
•    asystowanie lekarzowi dentyście
•    prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej w stomatologii
•    trening umiejętności społecznych
•    praktyka zawodowa (sem II - 4 tygodnie)


Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

Nasze Kierunki