Kurs - Opiekun osoby niepełnosprawnej i osoby starszej

Cena: 790 zł

Czas trwania: 80 godz.

Termin rozpoczęcia kursu: trwają zapisy

Grupa: 15 osób

 

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy z osobami niepełnosprawnymi
i osobami starszymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, hospicjach.

Kurs ma za zadanie przygotować uczestników do udzielania porad
i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, jak opiekować się osobą niepełnosprawną, starszą, pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe.

 

Program kursu: 

Lp.

Zakres tematyczny

Liczba godzin

teoretycznych

praktycznych

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy
w zawodzie opiekuna

4

-

2

Podstawy psychologii, socjologii
i pedagogiki

5

-

3

Podstawy anatomii, fizjologii
i patologii

7

-

4

Choroby wieku starczego, opieka

6

-

5

Farmakoterapia w geriatrii

5

-

6

Odżywianie osób starszych

6

7

Asystowanie osobie niepełnosprawnej, starszej
w kompleksowej rehabilitacji

-

17

8

Pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych w podeszłym wieku

-

20

9

Organizacja czasu wolnego

6

Razem

37

43

 

Kurs kończy się egzaminem praktycznym.
Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Awans oraz zaświadczenie na druku MEN.

Zapisy:
Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Awans

Tel. 666 854 666; Kielce ul. Helenówek 2

 * W przypadku niewystarczającej liczby chętnych termin szkolenia może ulec przesunięciu.

Nasze Kierunki