Kurs – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej


Cena: 1200 zł

Czas trwania: 490 godzin – 4 m-ce

Termin rozpoczęcia kursu: trwają zapisy!

Grupa: 15 osób


WYMAGANE DOKUMENTY:

- Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
- Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
- Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w sekretariacie szkoły)

Program kursu:

 

Lp.

Zakres tematyczny

Liczba godzin

 
 

teoretycznych

praktycznych

 
 

I

Blok specjalistyczny

 
 

1

problemy pielęgnacyjne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

120

-

 
 

2

wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych

40

-

 
 

3

praca socjalna

20

-

 
 

II

Blok ogólnozawodowy

 
 

1

elementy psychologii

15

-

 
 

2

elementy socjologii

15

-

 
 

3

elementy etyki i prawa

15

-

 
 

4

promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

15

 -

 
 

5

zakażenia w placówkach ochrony zdrowia

15

-

 
 

6

organizacja pracy pielęgniarskiej

15

-

 
 

7

problemy zawodowe pielęgniarek i położnych

15

-

 
 

8

postępowanie w stanach zagrożenia życia

15

-

 
 

9

leczenie krwią

15

-

 
 

10

opieka środowiskowo-rodzinna

-

35

 
 

11

dom pomocy społecznej dla przewlekle chorych

-

70

 
 

12

hospicjum

-

35

 
 

13

ośrodek rehabilitacyjny dla przewlekle chorych

-

35

 
           

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Awans oraz zaświadczenie na druku MEN.

Nasze Kierunki