Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

15826752 1185009368283768 3346941003537157473 n
Cena: 600 zł

Czas trwania: 80 godz.

Termin rozpoczęcia kursu: trwają zapisy

Grupa: 15 osób

Kurs kwalifikacyjny uprawniający do przeprowadzania szkolenia praktycznego
i instruktażu zawodowego w formach pozaszkolnych.Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu. Na zajęciach staramy się przygotować uczestników do działalności pedagogicznej z młodzieżą
i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, jak również profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.


Program kursu obejmuje:

 Wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy 15 godz. 
 Wybrane zagadnienia z pedagogiki
15 godz. 
 Podstawy metodyki i dydaktyki kształcenia zawodowego
 30 godz.
 Założenia dydaktyczno-organizacyjne i wychowawczo-opiekuńcze kształcenia praktycznego 10 godz. 
 Praktyka metodyczna 10 godz. 
 Razem 80 godz

      
Do udziału w kursie zapraszamy osoby zamierzające:

  • zatrudniać pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu,
  • mistrzów w danych zawodach,
  • wszystkie osoby zainteresowane podjęciem pracy wykładowców zajęć praktycznych
     

Dni zajęć dostosowujemy do osób pracujących.

Nasze Kierunki