Projekty

Tytuł projektu: Kursy-staże-awans

Projekt zrealizowany

Realizowany przez: Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W ramach projektu 86 uczniów otrzyma staż, które będzie realizowany u pracodawców na lokalnym rynku pracy. Za udział w stażu uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2000 zł plus pakiet pracowniczy i pełen zwrot kosztów dojazdu.

Termin realizacji projektu: od 01.07.2021 – 31.12.2022
Wartość projektu: 662 930,00 PLN

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne projektu

Zapytania ofertowe:

 1. Sprzęt medyczny
 2. Catering
 3. Kurs nowoczesne metody wybielania zębów
 4. Doradca zawodowy
 5. Kurs radiologia stomatologiczna
 6. Kurs uzupełnienia termoplastyczne
 7. Kurs choreoterapia i taniec terapeutyczny
 8. Kurs-kinesiotaping
 9. Szkolenie – stylizacja rzęs metodą 1:1 oraz metodami objętościowymi
 10. Kurs Farmacja alternatywna – zielarstwo
 11. Czynna asysta przy zabiegach implantologicznych

Celem głównym projektu jest:

 • podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 86 uczniów (73K/13M) dziennych szkół policealnych Centrum Kształcenia Awans Aldona Miszczyk w Kielcach,
 • współpraca i zwiększanie udziału pracodawców/przedsiębiorców w organizację i realizację kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy,
 • dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia, stanowiące uzupełnienie oferty kształcenia realizowanej w szkole, zwiększą kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe kształtujące kompetencje miękkie i postawy przedsiębiorcze,
 • organizacja staży dla wszystkich uczestników projektu 86 (73K,13M) osób biorących udział w projekcie,
 • doposażenie placówki w nowoczesne sprzęty i materiały dydaktyczne posłużą wspieraniu kształcenia zawodowego.

W ramach projektu uczniowie otrzymają bezpłatne kursy i szkolenia:

 • uzupełnienia termoplastyczne
 • czynna asysta przy zabiegach implantologicznych
 • nowoczesne metody wybielania zębów
 • radiologia stomatologiczna
 • choreoterapia i taniec terapeutyczny
 • stylizacja rzęs metodą 1:1 oraz metodami objętościowymi
 • farmacja alternatywna – zielarstwo
 • kinesiotaping

 

Zadzwoń:
Skip to content