Projekty

Tytuł projektu: Nauka – praktyka – awans

Projekt zrealizowany

Realizowany przez Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Termin realizacji projektu: od 01.09.2018 – 31.01.2020
Wartość projektu: 651 387,50 PLN

Celem głównym projektu jest:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego 150 uczniów (133K/17M) dziennych szkół policealnych dla młodzieży Centrum Kształcenia Awans Aldona Miszczyk w Kielcach,
 • współpraca i zwiększanie udziału pracodawców/przedsiębiorców w organizację i realizację kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy,
 • dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia, stanowiące uzupełnienie oferty kształcenia realizowanej w szkole, zwiększą kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne i grupowe kształtujące kompetencje miękkie i postawy przedsiębiorcze.

W ramach projektu uczniowie otrzymają dodatkowe bezpłatne kursy i szkolenia:

 • Kurs uzupełnienia termoplastyczne
 • Kurs-taping rehabilitacyjny
 • Kurs ochrona radiologiczna pacjenta
 • Kurs ochrona radiologiczna pacjenta
 • Szkolenie czynna asysta przy zabiegach implantologicznych
 • Kurs arteterapia
 • Kurs Icon infiltracja płynną żywicą
 • Kurs stylizacji paznokci
 • Szkolenie stylizacja rzęs metodą 1:1 oraz metodami objętościowymi
Zadzwoń:
Skip to content