Szkolenie ICON-infiltracjia zębiny

Uczennice kierunku higienistka stomatologiczna brały udział w szkoleniu ICON-infiltracjia zębiny przy użyciu płynnej żywicy i otrzymały certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.

Zadzwoń:
Skip to content