Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Szczegóły kursu

Cena: 600zł
Czas trwania: 45 godzin
Grupa: 15 osób
Termin rozpoczęcia kursu: Trwają zapisy
Uzyskany dokument: Certyfikat Ośrodka Kształcenia Ustawicznego „AWANS” w Kielcach oraz zaświadczenie na druku MEN
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs kwalifikacyjny uprawniający do przeprowadzania szkolenia praktycznego i instruktażu zawodowego w formach pozaszkolnych. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników szkolenia przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zdobycie wiedzy z dydaktyki oraz podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu. Na zajęciach staramy się przygotować uczestników do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, jak również profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi.

Do kogo kierowany jest kurs:

  • do osób zamierzających zatrudniać pracowników młodocianych na praktyczną naukę zawodu
  • do mistrzów w danych zawodach
  • do wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy wykładowców zajęć praktycznych.

Dni zajęć dostosowujemy do osób pracujących.

Program kursu

  • Wybrane zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki
  • Podstawy metodyki i dydaktyki kształcenia zawodowego
  • Założenia dydaktyczno-organizacyjne i wychowawczo-opiekuńcze kształcenia praktycznego
  • Praktyka metodyczna

Zapisz się online

Zdobądź nową wiedzę i umiejętności praktyczne na naszych kursach!

Zobacz inne kursy

Zadzwoń: