Technik Elektroradiolog

Technik Elektroradiolog

Technik Elektroradiolog

Kwalifikacje

K1 - Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (MED.08.)

Czesne

150 zł/mies.

Czas trwania nauki

2,5 roku

Czego nauczysz się na tym kierunku?

  • przygotowywać pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
  • wykonywać samodzielnie lub w zespole badania diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
  • analizować wykonane badania diagnostyczne, zabiegi w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowywać je do oceny przez lekarza

Gdzie będziesz mógł podjąć pracę?

  • w pracowniach rentgenodiagnostyki
  • w gabinetach badań naczyniowych
  • w gabinetach tomografii komputerowej
  • w gabinetach rezonansu magnetycznego
  • w gabinetach diagnostyki oddechowej
  • w jednostkach prowadzących intensywną opiekę medyczną

Szkoła zapewnia:

  • Bezpłatne materiały jak i pomoce potrzebne do nauki zawodu

Dołącz do szkoły Awans-Med!

Rozpocznij naukę na wybranym kierunku i zdobądź umiejętności oraz pracę w praktycznym zawodzie!

Zobacz jak wygląda nauka w naszej szkole

Zobacz inne kierunki kształcenia

Zadzwoń: