Terapeuta Zajęciowy - kierunek bezpłatny

ter zaj

Kwalifikacja:
K1 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (MED.13.)

Czas trwania nauki:
2 lata

Kierunek bezpłatny !!!

Nauczysz się m.in.:
•    prowadzić różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia
oraz rehabilitacji chorych
•    planować indywidualny i grupowy program terapii, dostosowany do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich
•    prowadzić różne formy oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno- oświatowe i artystyczne
•    prowadzić obserwacje reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową
i przekazywać jej wyniki osobie kierującej terapią

Będziesz mógł pracować w:
•    oddziałach rehabilitacji szpitala ogólnego
•    szpitalach psychiatrycznych
•    sanatoriach
•    zakładach pomocy społecznej
•    świetlicach terapeutycznych
•    zakładach opiekuńczo- rehabilitacyjnych oraz opiekuńczo- pielęgnacyjnych

 


Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

ter zaj1m ter zaj3m ter zaj4m

Nasze Kierunki