Terapeuta Zajęciowy - kierunek bezpłatny

ter zaj

Kwalifikacja:
K1 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (MS.09.)

Czas trwania nauki:
2 lata

Kierunek bezpłatny !!!

Nauczysz się m.in.:
•    prowadzić różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia
oraz rehabilitacji chorych
•    planować indywidualny i grupowy program terapii, dostosowany do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich
•    prowadzić różne formy oddziaływania terapeutycznego: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno- oświatowe i artystyczne
•    prowadzić obserwacje reakcji organizmu pacjenta na terapię zajęciową
i przekazywać jej wyniki osobie kierującej terapią

Będziesz mógł pracować w:
•    oddziałach rehabilitacji szpitala ogólnego
•    szpitalach psychiatrycznych
•    sanatoriach
•    zakładach pomocy społecznej
•    świetlicach terapeutycznych
•    zakładach opiekuńczo- rehabilitacyjnych oraz opiekuńczo- pielęgnacyjnych

Wykaz przedmiotów:

•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    język obcy w terapii zajęciowej
•    podstawy psychologii i pedagogiki
•    zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
•    język migowy
•    podstawy terapii zajęciowej
•    planowanie i organizacja terapii zajęciowej
•    prowadzenie terapii zajęciowej
•    komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
•    praktyka zawodowa (sem II- 2 tygodnie; sem IV - 2 tygodnie)- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Oddział Psychiatryczny


Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

ter zaj1m ter zaj3m ter zaj4m

Nasze Kierunki