Higienistka Stomatologiczna

HIG STOM1

Kwalifikacja:

K1 - Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (MS.13.)

Czas trwania nauki:
2 lata

Czesne wynosi:

100 zł/mies.

Nauczysz się m.in.:
•    wykonywać, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegi higieniczno- profilaktyczne w jamie ustnej pacjenta (oczyszczać z osadów nazębnych, pędzlować zęby roztworami fluorowymi, dokonywać płukania jamy ustnej
 za pomocą specjalistycznej aparatury)
•    prowadzić pod nadzorem lekarza działalność higieniczno- profilaktyczną
 w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej
•    organizować i nadzorować akcje profilaktyki fluorowej próchnicy zębów
•    prowadzić i wykonywać ćwiczenia ortodontyczne
•    dokonywać bieżących przeglądów uzębienia

Będziesz mógł pracować w:
•    poradniach i klinikach stomatologicznych
•    prywatnych gabinetach stomatologicznych
•    gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
•    gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach
 i szkołach

Wykaz przedmiotów:
•    wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    stany zagrożenia życia i zdrowia
•    język migowy
•    język obcy w stomatologii
•    komunikacja personalna i społeczna
•    propedeutyka stomatologiczna
•    anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
•    edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
•    zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
•    działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
•    praktyka zawodowa (sem II - 2 tygodnie; sem IV - 2 tygodnie)

 

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

higienistka1m higienistka2m higienistka3m

Nasze Kierunki