Higienistka Stomatologiczna

HIG STOM1

Kwalifikacja:

K1 - Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (MED.02.)

Czas trwania nauki:
2 lata

Czesne wynosi:

100 zł/mies.

Nauczysz się m.in.:
•    wykonywać, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegi higieniczno- profilaktyczne w jamie ustnej pacjenta (oczyszczać z osadów nazębnych, pędzlować zęby roztworami fluorowymi, dokonywać płukania jamy ustnej
 za pomocą specjalistycznej aparatury)
•    prowadzić pod nadzorem lekarza działalność higieniczno- profilaktyczną
 w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej
•    organizować i nadzorować akcje profilaktyki fluorowej próchnicy zębów
•    prowadzić i wykonywać ćwiczenia ortodontyczne
•    dokonywać bieżących przeglądów uzębienia

Będziesz mógł pracować w:
•    poradniach i klinikach stomatologicznych
•    prywatnych gabinetach stomatologicznych
•    gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
•    gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach
 i szkołach


 

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

higienistka1m higienistka2m higienistka3m

Nasze Kierunki