Technik Sterylizacji Medycznej - kierunek bezpłatny

tech ster med4

Kwalifikacja:
K1 -Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (MS.18.)

Czas trwania nauki:
1 rok 

Kierunek bezpłatny !!!

Nauczysz się m.in.:

•    kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
   przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
   przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji
•    prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji, sterylizacji

 

Będziesz mógł pracować w:
    centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
    gabinetach stomatologicznych i kosmetycznych

 

Wykaz przedmiotów:
•   
wychowanie fizyczne (basen, fitness, siłownia, nordic walking, sala gimnastyczna)
•    podstawy przedsiębiorczości
•    bhp z elementami pierwszej pomocy
•    język obcy zawodowy
•    podstawy działalności gospodarczej i promocja zdrowia z wykorzystaniem technik informatycznych
•    podstawy psychologii i socjologii z elementami komunikacji personalnej
•    dezynfekcja i sterylizacja sprzętu i wyrobów medycznych
•    anatomia i fizjologia człowieka
•    pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji z użyciem odpowiednich metod i urządzeń
•    pracownia prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
•    pracownia zabiegów higienicznych i aseptycznych
•    praktyka zawodowa (sem I- 2 tygodnie, sem II- 2 tygodnie)- Świętokrzyskie Centrum Onkologii- Centralna Sterylizatornia, Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

 

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

tech ster med2m tech ster med3m tech ster med7m

Nasze Kierunki