Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej

Kwalifikacja:
K1 - Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej (MED.07.)

Czas trwania nauki:

2 lata


Czesne wynosi:

150 zł/mies.


Nauczysz s m.in.:

·        instalować i uruchamiać elektroniczną aparaturę medyczną

·        współdziałać w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań
i zabiegów

·        nadzorować i kontrolować pracę sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej
do badań i zabiegów

·        wykonywać pomiary i testować elektroniczną aparaturę medyczną przed dopuszczeniem do użytku

·        obsługiwać urządzenia elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywane
w sieciach komputerowych

·        posługiwać się oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej

Będziesz mógł pracować w:

·        zespołach elektromedycznych w szpitalach i przychodniach

·        zakładach naprawy sprzętu medycznego

·        serwisach firmowych aparatury medycznej

 

Szkoła zapewnia wszystkie materiały i pomoce potrzebne do nauki zawodu bezpłatnie.

Nasze Kierunki