Szkolenie - Pierwsza pomoc przedmedyczna

 17889584 1 

Cena: 80 zł

Czas trwania: 8 godz.

Termin szkolenia: trwają zapisy

Grupa: 10 osób

 

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania- prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych, pokazów oraz praktycznych ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności:

  • rozpoznania stanów zagrożenia życia,
  • prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej,
  • udzielania pomocy przy zadławieniach, zranieniach, krwotokach, złamaniach,
  • wykorzystania apteczki i jej wyposażenia

 

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Awans oraz zaświadczenie na druku MEN.

 

Zapisy:

Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Awans

Tel. 666 854 666; Kielce ul. Klonowa 53A

 

Nasze Kierunki